Jak wybierać pellet?

Jak wybierać pellet do ogrzewania?

Należy wybierać możliwie najlepszej jakości pellet. Z reguły dostawcy urządzeń rekomendują konkretne pellety.

 

Czym się zatem kierować wybierając pelet? Kilkoma czynnikami, między innymi:

  • kalorycznością pelletu (im większa, tym lepiej)
  • wilgotnością pelletu (im mniejsza, tym lepiej)
  • ilością popiołu pozostałego po spalaniu (im mniej, tym lepiej)
  • zawartością metali ciężkich (im mniej, tym lepiej)